Cestovatelský seriál Great Walks by nemohl vzniknout bez podpory obcí a dalších nadšených spolupracovníků, spolků a organizací. Některé z nich uvádíme zde: